Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Factsheet Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015 (2016)

Organisatie(s): ZonMw

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) is onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten heeft als doel jeugd tot 21 jaar die niet of te weinig beweegt of dreigt te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat. In de tweede ronde van Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten zijn 50 projecten toegekend voor bijna 4 miljoen euro. ZonMw ontving maar liefst 120 subsidieaanvragen – een forse toename ten opzichte van 2014.

Literatuurverwijzing: ZonMw (2016). Factsheet Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015. Den Haag: ZonMw.

Omschrijving