Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Family and opportunity (1996)

a sibling analysis of the impact of family background on education, occupation, and consumption

Auteur(s): Koen van Eijck

Het gezin van herkomst is een belangrijke determinant van iemands levenskansen. In dit proefschrift is de relatie tussen gezinsachtergrond en levenskansen onderzocht door siblings (broers en zussen) met elkaar te vergelijken. Het gebruik van gegevens over siblings biedt mogelijkheden die onderzoek waarin ongerelateerde individuen worden onderzocht niet biedt. In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de overeenstemming tussen siblings’ onderwijs- en beroepskansen en hun materiële en culturele consumptie. Voor onderwijskansen is er tevens gekeken naar systematische verschillen tussen siblings. De resultaten tonen aan dat de invloed van het gezin van herkomst aanmerkelijk groter is dan wat men zou verwachten op basis van onderzoeken waarbij is uitgegaan van ongerelateerde individuen. Verschillen tussen siblings binnen gezinnen zijn daarentegen zeer gering.

Literatuurverwijzing: Eijck, K. van (1996). Family and opportunity: a sibling analysis of the impact of family background on education, occupation, and consumption. Tilburg: Tilburg University Press.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SOCI-0255 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving