Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Fietsvoorzieningen in Gelderland 1995 - 1998 (1995)

Bij het beperken van een verdere toename van de automobiliteit verwacht de provincie Gelderland veel van het bevorderen van het fietsverkeer. Reeds in 1990 is dit vastgelegd in de nota ‘Gelderland fietst’. De provincie Gelderland wil ook de komende jaren versterkt aandacht gaan besteden aan het fietsen. In deze nota is in een meerjarenprogramma aangegeven welke fietsvoorzieningen de komende jaren door of met behulp van de provincie Gelderland gerealiseerd worden. Eerst wordt een beknopt overzicht gegeven van relevante aspecten die de inhoud van het meerjarenprogramma hebben beïnvloed.

Literatuurverwijzing: Provincie Gelderland, dienst WVV/RWG (1995). Fietsvoorzieningen in Gelderland 1995 - 1998. Provincie Gelderland.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BELE-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving