Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Fitheid in een achterstandswijk (2015)

In deze studie is onderzoek gedaan naar het verschil in lichamelijke fitheid van kinderen op een school in een achterstandswijk en van een school in een welvarende wijk. Het doel is om te achterhalen of lichamelijke fitheid gerelateerd is aan de sociaal economische status (SES) van de wijk waar kinderen op school zitten. Voor dit onderzoek zijn kinderen van de scholen Calvijn met Junior College uit Amsterdam-West en het Wellant College in Aalsmeer met elkaar vergeleken.

Literatuurverwijzing: Heuvel, A. van den (2015). Fitheid in een achterstandswijk. Amsterdam: Academie voor Lichamelijke Opvoeding Domein Bewegen Sport en Voeding, Hogeschool van Amsterdam.

Omschrijving