Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Fysieke activiteit en gezondheid (2007)

oratie

Auteur(s): Lars Borghouts

Oratie, uitgesproken op 27 april 2007. De relatie tussen fysieke activiteit en gezondheid is onomstotelijk vastgesteld. Zo kan fysieke activiteit onder ander ischaemische hart- en vaatziekten, dikke-darmkanker, hersenbloedingen, overgewicht en type 2 diabetes helpen voorkomen. Daarom is het schrikbarend hoe weinig mensen in de westerse maatschappij bewegen. De leeropdrachten van het lectoraat Fysieke Activiteit en Gezondheid zijn toegespitst op de maatschappelijke problematiek van bewegingsarmoede en de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen. Deze luiden: wat zijn geschikte richtlijnen voor primaire en secundaire ziektepreventie door middel van fysieke activiteit; en wat kan de rol zijn van het bewegingsonderwijs in het stimuleren van gezond bewegingsgedrag.

Literatuurverwijzing: Borghouts, L.B. (2007). Fysieke activiteit en gezondheid: oratie. Tilburg: Fontys Hogescholen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO GEZO-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving