Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ga je mee lunchwandelen (2008)

de invloed van een aanjager op de frequentie van het lunchwandelen

In dit pilotonderzoek is nagegaan of het aanstellen van aanjagers een positief effect heeft op de mate van lunchwandelen. Daarnaast is er een procesevaluatie uitgevoerd om boven water te krijgen op welke manier het concept aanjager het beste uitgevoerd kan worden.

De resultaten kunnen gebruikt worden in de 30minutenbewegen-campagne om het bewegen in de werksetting te stimuleren.

De vraagstellingen van het pilotonderzoek zijn:

  1. Wat is het effect van het aanstellen van aanjagers op de frequentie van het lunchwandelen bij werknemers die voornamelijk zittend werk verrichten?
  2. Hoe kan het concept aanjager zo optimaal mogelijk worden ingezet?
    • Welke belemmerende en bevorderende factoren zien de aanjagers en de werknemers in het aanjagerconcept?
    • Welke aanbevelingen hebben aanjagers en werknemers om het aanjagerconcept zo goed mogelijk te laten slagen?
Literatuurverwijzing: Simons, M., Bolten, L., Jans, M.P., & Hoogland, A. (2008). Ga je mee lunchwandelen: de invloed van een aanjager op de frequentie van het lunchwandelen. Leiden: TNO Preventie en Zorg.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving