Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gehandicaptensportbeleid in gemeenten (2018)

de stand van zaken in 2018

In opdracht van Grenzeloos actief heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de positie van gehandicaptensport in gemeentelijk beleid. Het onderzoek bestaat uit een analyse van coalitieakkoorden en een vragenlijstonderzoek. In totaal zijn 104 coalitieakkoorden bekeken. Daarnaast hebben 166 gemeenten de vragenlijst ingevuld. Het betreft een vervolg op een onderzoek uit 2016.

Er kan worden geconcludeerd dat gehandicaptensport als thema de aandacht van gemeenten heeft. Van alle gemeenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek, hebben maar drie gemeenten geen beleidsdoelstellingen, geen uitvoeringsnotitie én geen activiteiten op het gebied van gehandicaptensport. Alle andere gemeenten doen op één of andere manier iets met het thema. Bij gemeenten lijkt een vergroting van de aandacht voor gehandicaptensport zichtbaar ten opzichte van 2016. Deze is zichtbaar in onder andere een toename van het aantal ondernomen activiteiten, deelname aan samenwerkingsverbanden en de inzet van buurtsportcoaches. Op een aantal punten zien we geen verschil met 2016, zoals het aantal gemeenten dat beleidsdoelstellingen heeft voor gehandicaptensport.

Succesfactoren voor uitvoering en borging van het beleid ten aanzien van gehandicaptensport zijn volgens gemeenten vooral regionale samenwerking, het opnemen van concrete doelstellingen in beleid, het goed in beeld brengen van het beschikbare aanbod, het hebben van aandacht voor de doelgroep en de inzet van buurtsportcoaches. Belemmeringen zijn volgens gemeenten onder andere de moeilijk bereikbare doelgroep, een gebrek aan beleid, een gebrek aan aanbod en een gebrek aan tijd en financiële middelen.

Literatuurverwijzing: Reitsma, M., Stam, W. van, & Lindert, C. van (2018). Gehandicaptensportbeleid in gemeenten: de stand van zaken in 2018. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-TB-0006 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-575 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving