Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gelderland sport! (2013)

sport en bewegen in Park Lingezegen

Organisatie(s): Provincie Gelderland

Deze studie zet in op het voor sport en bewegen optimaliseren van Park Lingezegen. De kern van deze rapportage wordt gevormd door deel 2. Hierin worden de optimalisaties ten aanzien van sport en bewegen voor het parkontwerp uit de doeken gedaan. Eerst passeert een aantal fysieke aanvullingen op het parkontwerp de revue, daarna komen de diverse voorstellen op het gebied van de communicatie over – en organisatie van sport en bewegen aan bod. Deel 1 schetst de achtergronden van deze studie. Tevens wordt hierin in beknopt bestek het ontwerp voor Park Lingezegen behandeld. In het laatste deel wordt het optimalisatieprogramma voor het park gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Provincie Gelderland (2013). Gelderland sport!: sport en bewegen in Park Lingezegen. Arnhem: Provincie Gelderland.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen RUIM-TB-0003 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving