Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gelderland sportland (2010)

programma 2010-2016

Op 11 november 2009 stelden Provinciale Staten van provincie Gelderland het voorstel ‘Gelderland Sportland : een wereld te winnen!’ vast. Daarmee omarmde Gelderland een nieuwe ambitie voor breedte én topsportbeleid, met als doel om sport en bewegen in Gelderland de komende jaren in de volle breedte op een hoger niveau te brengen. In dit vervolg beschrijven Provinciale Staten van provincie Gelderland de programmatische uitwerking van deze ambitie. Het programma bestaat uit een samenhangend en breed afgestemd pakket van sportinvesteringen en sportstimulerende maatregelen en activiteiten, die eraan bijdragen om van Gelderland een ‘sportland’ te maken. Het programmaplan is daartoe opgebouwd uit drie deelprogramma’s: een algemeen deelprogramma onder de noemer ‘sturing en regie’, waarin de samenwerking en afbakening van Gelderland Sportland wordt uitgewerkt en de voortgang kan worden gemeten, een ‘investeringsprogramma sport’ met als thema’s: ‘Sportinfrastructuur’, ‘Kennis & innovatie’ en ‘Sportevenementen en side-events’, en een ‘stimuleringsprogramma sport’ met als thema’s: ‘Vitale werknemers, vitale bedrijven’, ‘Actieve senioren’ en ‘Talenten-/topsportstimulering’.

Literatuurverwijzing: (2010). Gelderland sportland: programma 2010-2016. Arnhem: Provincie Gelderland.

Omschrijving