Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gelders Sportakkoord (2018)

Organisatie(s): Provincie Gelderland

Doel van dit akkoord is om de kracht van sport te gebruiken om te komen tot een vitale, sportieve en aantrekkelijke regio. Er wordt nu gekozen voor een overkoepelend sportakkoord, omdat veel organisaties voor dezelfde uitdagingen staan. Dit gebeurt op basis van een gedeelde sportambitie, door gezamenlijk op te trekken en door krachten en energie te bundelen. Het draagt bij aan de promotie van Gelderland als sport-actieve regio en versterkt de lobbykracht. Het sportakkoord geeft ook inzicht in de ambities en de raakvlakken tussen de ambities van de betrokken partijen. Het maakt duidelijk dat veel overheden, organisaties en bedrijven bijdragen aan de sport in Gelderland. Op basis van het sportakkoord ontstaat een gezamenlijk sportnetwerk van partijen, hierna te noemen het Gelders Sportnetwerk. Voor Gedeputeerde Staten van Gelderland vormt het sportakkoord belangrijke input voor de uitwerking van de doelstellingen uit Gelderland Sport! 2016-2019.

Literatuurverwijzing: Provincie Gelderland (2018). Gelders Sportakkoord. Arnhem: Provincie Gelderland.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEME-TB-0017 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving