Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezond Zuid-Holland 2040 (2018)

toekomstagenda onderzoek gezondheid en verstedelijking, eindrapport

In het kader van de provinciale ToekomstAgenda naar gezondheid en verstedelijking is in juli 2018 het onderzoek Gezond Zuid-Holland 2040 afgerond. In dit onderzoek zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de gezondheid en verstedelijking van Zuid-Holland verzameld. Op basis van een ‘diagnose’ zijn verhaallijnen ontwikkeld om een inspirerende boodschap en handelingsperspectief te schetsen. Deze verhaallijnen geven vervolgens een belangrijke aanzet voor op te pakken ambities binnen provincie Zuid-Holland.

Literatuurverwijzing: Posad Spatial Strategies, TNO, & Provincie Zuid-Holland (2018). Gezond Zuid-Holland 2040: toekomstagenda onderzoek gezondheid en verstedelijking, eindrapport. Den Haag: Posad Spatial Strategies.

Omschrijving