Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezonde leefstijl meer dan een project (2008)

Overgewicht staat volop in de belangstelling. Tal van organisaties zoals GGD’s, NIGZ, het Voedingscentrum, brancheorganisaties van de voedingsmiddelen – industrie maar ook ministeries, richten zich vooral op het basisonderwijs om via projecten de jeugd te stimuleren tot een meer gezonde leefstijl. Hoewel veel van die projecten positief worden ontvangen binnen de basisscholen is een groot nadeel dat de aangeboden projecten en lespakketten vaak maar eenmalig en dus incidenteel worden uitgevoerd. Vervolgens gaat men over tot de orde van de dag. Dat kan anders.

Literatuurverwijzing: Hazelebach, C., Mooij, C., & Zoetemeyer, N. (2008, juli). Gezonde leefstijl meer dan een project. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 9-11)