Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezondheidsbeleid bij bedrijven (2019)

een “Klein maar Fijn” project, in het kader van de Academische Werkplaats CEPHIR

In de periode 2009-2018 is de WerkVermogensMonitor van PreventNed ingezet in vele Nederlandse bedrijven. De onderzoeksgroep Arbeid en Gezondheid van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC is verzocht een analyse te maken om onderstaande vraagstellingen te beantwoorden: 1) Welke factoren vormen de aangrijpingspunten voor interventies gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers? Hierbij richten we ons in het bijzonder op (on)gezond gedrag, gezondheid en werk-gerelateerde (HR) factoren. 2) Welke vermindering in kosten door productiviteitsverlies kan worden bereikt door eliminatie of vermindering van de geïdentificeerde risicofactoren? 

Literatuurverwijzing: Robroek, S.J.W., & Burdorf, A. (2019). Gezondheidsbeleid bij bedrijven: een “Klein maar Fijn” project, in het kader van de Academische Werkplaats CEPHIR. Rotterdam: Erasmus MC.

Omschrijving