Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezondheidsbevordering op school (2015)

wensen en prioriteiten van scholen bij gezondheidsbevordering van leerlingen

Dit onderzoek had tot doel om meer zicht te bieden op wat scholen nodig hebben en wat zij wensen bij het verder ontwikkelen van een gezonde leeromgeving voor leerlingen en studenten. Deze doelstelling is onderzocht door schoolleiders een korte vragenlijst over gezondheidsbevordering voor te leggen. Voor dit onderzoek hebben 397 directeuren binnen het primair onderwijs en 200 directeuren binnen het voortgezet onderwijs een korte vragenlijst over gezondheidsbevordering op school ingevuld. Beide schooltypen zijn representatief naar vakantieregio, denominatie en schoolgrootte. In het middelbaar beroepsonderwijs zijn 208 enquêtes met leidinggevenden gerealiseerd. De belangrijkste bevindingen worden in deze rapportage gepresenteerd. Tevens zijn enkele aanbevelingen geformuleerd. Zo lijken schoolleiders de meeste behoefte te hebben aan intern gerichte acties die hen motiveren tot het vormgeven van een gezonde leeromgeving, zoals: goede voorbeelden van andere scholen, profileren van gedane inspanningen op dit gebied en een checklist voor gezondheidsbeleid. Een andere maatregel die veel is gekozen om meer werk te maken van een gezonde leeromgeving is financiële ondersteuning.

Literatuurverwijzing: Verhoofstad, A., & Reijgersberg, N. (2015). Gezondheidsbevordering op school: wensen en prioriteiten van scholen bij gezondheidsbevordering van leerlingen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0008 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-381 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving