Spring naar content
Terug naar de kennisbank

GGD en publiek-private samenwerking (2012)

binnen grenzen buiten gebaande paden

Auteur(s): John Dierx

Dit rapport wil de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: 1. Wat verstaan we onder publiek, privaat en vervolgens PPS? 2. Zijn er positieve voorbeelden van PPS bij organisaties en welke criteria hebben zij gehanteerd? 3. Welke criteria zouden er op basis van de voorbeelden voor de GGD West-Brabant kunnen gelden passend bij de missie en de visie van GGD West-Brabant en welke meerwaarde zou PPS voor de GGD kunnen hebben?

Literatuurverwijzing: Dierx, J. (2012). GGD en publiek-private samenwerking: binnen grenzen buiten gebaande paden. Tilburg: GGD West-Brabant.

Omschrijving