Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Go! (2008)

geïnspireerd op weg met combinatiefuncties sport en onderwijs

Deze publicatie start met de pilots uit het primair onderwijs, gevolgd door pilots uit het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en sluit af met de pilots uit de sportvereniging. Elk hoofdstuk beschrijft in elk geval één pilot, en is aangevuld met praktijkverhalen en ervaringen van combinatiefunctionarissen en betrokken scholen en verenigingen. Deze verscheidene rollen die de combinatiefunctionaris kan vervullen, worden per hoofdstuk puntsgewijs behandeld, waarbij uitgelicht wordt wat er bereikt is en welke producten ontwikkeld zijn. Tot slot wordt aan het einde van elk hoofdstuk kort samengevat wat de meerwaarde is van de combinatiefunctionaris.

Literatuurverwijzing: Kusters, J.J.M., Rosenboom, A., Gercama, R., Heijkoop, C., Verboon, H., Oosterveld, D., & Egdom, H. van (2008). Go!: geïnspireerd op weg met combinatiefuncties sport en onderwijs. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO OSPO-TB-001 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-TB-0007 Uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving