Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Goud voor groen (1999)

beleidskader sport en milieu 1999-2002

Deze nota somt zes strategische punten op voor de periode 1999-2002. Ten eerste staat een onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van sportvoorzieningen op het programma. Ruimtelijke ordening is de sleutel voor het terugdringen van mobiliteit. Ten tweede noemt de nota diverse voornemens voor duurzaam bouwen, energie- en waterbesparing en afvalpreventie. Deze thema’s moeten de aandacht krijgen in de huidige sportbeoefening. De aandachtspunten van ‘lifecycleanalysis’ vormen een ander voornemen uit de nota dat VROM zal uitvoeren. Alle aspecten van sport worden daarin op hun milieurendement geanalyseerd van de grondstof van tennisrackets tot de grootte van regio’s voor competitieschema’s.

Literatuurverwijzing: (1999). Goud voor groen: beleidskader sport en milieu 1999-2002. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen OVER-0005 Beschikbaar
Mulier instituut SPBELE-0041 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving