Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Green Deal: geleidelijk afbouwen van bestrijdingsmiddelen op sportaccommodaties (2015)

Organisatie(s): Arko Sports Media

In 2013 besloot de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen en pesticiden op sport- en recreatieterreinen vanaf 2017 volledig verboden zou zijn. Vanuit milieu- en duurzaamheidsoogpunt een prima idee, zo oordeelde de BSNC, maar onhaalbaar in een tijdsbestek van drie jaar. De kwaliteitseisen van met name sportaccommodaties zijn nu eenmaal hoog. Natuurgras, Kunstgras en andere terreinen kunnen alleen bespeelbaar blijven voor miljoenen gebruikers door onkruid, schimmels en aantasting door plagen actief te bestrijden. De oplossing was de Green Deal. Hiermee besloten de partijen het gebruik van de middelen veel geleidelijker af te bouwen tot een volledig uitbanning in 2020. Deze deal is nu dus een feit. 

Stap voor stap

Concreet houdt de overeenkomst in dat gebruik van bestrijdingsmiddelen vanaf 2016 verboden is op een harde ondergrond, zoals trottoirs, straten en pleinen. Vanaf 2017 wordt het verbod verder uitgebreid naar onverharde terreinen. Onder meer sportvelden en recreatieterreinen blijven nog uitgezonderd van dit verbod. De sector heeft de overheid ervan kunnen overtuigen dat het in de praktijk nog niet mogelijk is de velden zonder gif goed te onderhouden. Daar staat tegenover dat de sportsector de komende jaren zelf moet zoeken naar alternatieven. Het gebruik van de middelen moet wel teruggedrongen worden op weg naar het totaalverbod in 2020.

Branchevereniging BSNC is al enkele jaren bezig met het onderzoek naar een milieuvriendelijker bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden op sportvelden en golfbanen. Daarvoor is een innovatieplatform opgericht, dat onder meer werkt aan de ontwikkeling van betere grassoorten en onderzoek naar het gebruik bepaalde meststoffen en bio-stimulatoren, die zorgen voor sterkere wortelgroei.

Plagen en schimmels

Onder meer de Nederlandse golfsport was nauw betrokken bij het overleg. Voor de golfsector, waar een goede green van levensbelang is, zijn de belangen groot. Intensief gebruik van de golfterreinen maakt het gras extra vatbaar voor plagen en schimmels, dus er worden volop pesticiden gebruikt. De Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), de NVG en de Nederlandse Golf Federatie zijn nu aan het onderzoeken om hoeveel gif het eigenlijk gaat. Veel tijd hebben de golfers niet; als de inspanningen van de sportsector naar het oordeel van de overheid de komende jaren onvoldoende zijn, bestaat de kans dat het verbod op het gebruik van pesticiden alsnog onverkort wordt ingesteld. En daarop is men bij de NGF zeer bevreesd: “De faire speelkwaliteit, die voor onze golfsport essentieel is, komt dan op het spel te staan.” Het wachten is op de ontwikkeling van goede alternatieve en biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen die ook na 2020 gebruikt kunnen worden.

Literatuurverwijzing: Arko Sports Media (2015). Green Deal: geleidelijk afbouwen van bestrijdingsmiddelen op sportaccommodaties. Sport & Strategie, KNLTB.

Omschrijving