Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Groene schoolpleinen (2013)

een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen

In Nederland kiezen steeds meer basisscholen ervoor om hun schoolplein groen in te richten. Groene schoolpleinen bevatten een selectie van verschillende groene elementen zoals boomstammen, speelbosjes, heuvels, bloembedden, grasveld, moestuin, amfitheater, dieren, beschutte plekjes, et cetera. De groene schoolpleinen zijn zo ingericht dat ze spelen in en met natuurlijke elementen mogelijk maken. Groene schoolpleinen hebben onder andere tot doel om:

  • Leerlingen uit te dagen meer en veelzijdiger te bewegen en te spelen
  • Kinderen in contact te brengen met natuur
  • Kinderen te leren over natuur
  • Een band te scheppen tussen kinderen, ouders en de buurt
  • De schoolomgeving beter te benutten als leeromgeving

Groene schoolpleinen vormen mogelijk mede een oplossing voor problemen zoals het gebrek aan bewegen bij kinderen en concentratieproblemen. Met behulp van dit onderzoek is dit nagegaan. Het onderzoek is uitgevoerd tussen april 2012 en maart 2013.

Literatuurverwijzing: Maas, J., Tauritz, R.L., Wal, A. van der, & Hovinga, D. (2013). Groene schoolpleinen: een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Omschrijving