Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Grootschalige sportevenementen in de stad Utrecht (2016)

een kwalitatief onderzoek naar de plek van grootschalige sportevenementen in het vermarkten van de stad Utrecht

Auteur(s): Emo Peters

De vraagstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke betekenis(sen) geven relevante Utrechtse organisaties aan de waarde en plek van grootschalige sportevenementen in het vermarkten van de stad Utrecht? Voor dit onderzoek is een interpretatieve benadering gekozen, waarbij het ontdekken van betekenis(sen) die individuen aan hun handelingen toekennen centraal staat. Er is daarbij gekozen voor de theorie ‘sensemaking’ van Weick om deze betekenis(sen) van Utrechtse organisaties uit te leggen. De data van dit onderzoek is verzameld aan de hand van drie methodes: observatie, semigestructureerde diepte interviews, en documentanalyse (beleidsstukken). Uit de analyse blijkt dat er verschillend gedacht wordt over de plek van grootschalige sportevenementen in de stad Utrecht. Naar aanleiding van het organiseren van de Tourstart zijn er in Utrecht meerdere discussies ontstaan. Deze discussies zijn allemaal gekomen doordat er in Utrecht geen duidelijk beeld en visie van de stad is. Pas als er keuzes worden gemaakt over het beeld en de visie van de stad, kunnen organisaties uitspraken doen of het investeren in grootschalige sportevenementen een middel is voor het vermarkten van deze stad. Een deel van de voorwaarden daarvoor zijn beschreven in dit onderzoek, maar het blijft echter de vraag of er op stadsbreed niveau, en vooral in Utrecht, keuzes gemaakt gaan of kunnen worden.

Literatuurverwijzing: Peters, E.W.M. (2016). Grootschalige sportevenementen in de stad Utrecht: een kwalitatief onderzoek naar de plek van grootschalige sportevenementen in het vermarkten van de stad Utrecht. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving