Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gym tussen wens en werkelijkheid (2009)

Auteur(s): Lars Borghouts

Wat wensen wij te bereiken met de Lichamelijke Opvoeding, en welke effecten bereiken wij daadwerkelijk? Om duidelijk te maken aan politici, beleidsmakers en schooldirecties waarom het bewegingsonderwijs een belangrijke plaats verdient in het onderwijs, moet je dit scherp kunnen neerzetten. Een oproep tot meer evidence based practice, uitgesproken tijdens de Thomas Oriëntatiedag 2008.

Literatuurverwijzing: Borghouts, L.B. (2009, januari). Gym tussen wens en werkelijkheid. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 33-37)