Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handboek welzijn op recept (2019)

zorg en welzijn maken samen het verschil

Dit handboek laat zien waarom de methode Welzijn op Recept essentieel is om de beste zorg te leveren. Bovendien biedt het handvatten om er meteen mee aan de slag te gaan. Het is geschreven voor alle professionals in de eerstelijnszorg en het welzijnswerk, en van de gemeente of de zorgverzekeraar.

Literatuurverwijzing: Heijnders, M., & Meijs, J.J. (2019). Handboek welzijn op recept: zorg en welzijn maken samen het verschil. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SOCI-0037 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving