Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Handreiking extra inzet gezonde leefstijlinterventies en impuls op bewegen (2021)

Praktische handreiking voor gemeenten bij de extra inzet op gezonde leefstijlinterventies (23 miljoen) en de impuls op bewegen (10 miljoen) vanuit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. De VNG heeft met haar landelijke partners van het Ondersteuningsproject Lokale Preventieakkoorden en het Landelijk Programma Gezonde School afgesproken gemeenten en hun lokale partners te stimuleren om tot een samenhangend steunpakket Gezonde Leefstijl te komen. Het gaat om de Vereniging Sport en Gemeenten (sportakkoorden), JOGG, Pharos (GIDS), GGD GHOR, Alles is Gezondheid, RIVM en Programma Gezonde School. Dit is een gezamenlijke handreiking met inspiratie en voorbeelden hoe die samenhang gerealiseerd kan worden.

Literatuurverwijzing: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2021). Handreiking extra inzet gezonde leefstijlinterventies en impuls op bewegen. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Omschrijving