Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Health under construction (2010)

a lifestyle intervention for construction workers at risk for cardiovascular disease / bouwen aan gezondheid, een leefstijlinterventie voor werknemers in de bouwnijverheid met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Auteur(s): Iris Groeneveld

In opdracht van Arbouw vond VU medisch centrum een methode waarmee de arbodienst werknemers in de bouw ertoe kan bewegen om gezonder te gaan leven. Als gevolg van persoonlijke leefstijlbegeleiding aten werknemers in de bouw minder ongezonde tussendoortjes en hadden zij een verbeterd cholesterolgehalte vergeleken met de mensen in de controlegroep. Ook verloor 20% van hen blijvend meer dan 5% van het lichaamsgewicht. In dit onderzoek werd het effect van het gebruikelijke korte leefstijladvies vergeleken met het effect van maximaal 7 één op één gesprekken in de vorm van ‘motiverende gespreksvoering’. Tijdens deze gesprekken konden werknemers hun motivatie, belemmeringen, wensen en mogelijkheden wat betreft leefstijlverandering bespreken met een arboverpleegkundige of bedrijfsarts. Deze hielp de werknemers vervolgens een persoonlijk plan te maken voor het verbeteren van leefstijl.

Literatuurverwijzing: Groeneveld, I. (2010). Health under construction: a lifestyle intervention for construction workers at risk for cardiovascular disease / bouwen aan gezondheid, een leefstijlinterventie voor werknemers in de bouwnijverheid met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Amsterdam:

Omschrijving