Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Herverdeling openbare ruimte ten gunste van fietsers en voetgangers (2020)

lessen uit praktijkvoorbeelden

De druk op de openbare ruimte in de Nederlandse steden en dorpen wordt steeds hoger. Er is meer ruimte nodig voor mobiliteit, voor verblijven, maar ook voor klimaat, natuur en groen. Om de leefbaarheid en duurzaamheid te waarborgen moeten planologen, verkeerskundigen en stedenbouwkundigen slim met de beschikbare ruimte omgaan en de juiste afwegingen maken.

Literatuurverwijzing: (2020). Herverdeling openbare ruimte ten gunste van fietsers en voetgangers: lessen uit praktijkvoorbeelden. Ede: CROW-Fietsberaad.

Omschrijving