Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het effect van beweegmomenten op school: wat weten we vanuit onderzoek? (2021)

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het meer dynamisch inrichten van de schooldag, maar wat is er bekend over het effect van beweegmomenten op school?

In dit artikel, gepubliceerd in het vaktijdschrift Lichamelijke opvoeding van februari 2021, vatten de auteurs recente literatuur samen op het gebied van de mogelijke effecten van beweegmomenten op school, zoals het lopen of fietsen van en naar school, bewegen tussen de lessen door (bewegingstussendoortjes), bewegen tijdens de les (bewegend leren), de buitenspeelpauze en het naschools sport- en beweegaanbod.

Meer informatie over het magazine Lichamelijke opvoeding vindt u hier

Literatuurverwijzing: Janssen, M., Singh, A.S., & Hartman, E. (2021, februari). Het effect van beweegmomenten op school: wat weten we vanuit onderzoek?. Lichamelijke opvoeding 109 (pp. 4-6)

Omschrijving