Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het grote buitenspeelonderzoek (2020)

buiten spelen in de buurt geobserveerd

Auteur(s): John Meire

Spelen kinderen nog buiten op straat en in hun eigen buurt? Wie zijn de buitenspelers, waar spelen ze, en wat doen ze? En hoe is dat veranderd tegenover vroeger? Dit buitenspeelonderzoek brengt dat in kaart. Spelende kinderen in zeven uiteenlopende woonwijken in Vlaanderen zijn geobeserveerd en de cijfers zijn vergeleken met eerder onderzoek uit 2008 in dezelfde wijken.

Hoofdstuk 1 omschrijft de bedoeling van het onderzoek, en Hoofdstuk 2 de gebruikte methodologie. De zeven wijken waarin we het onderzoek hebben uitgevoerd, komen aan bod in Hoofdstuk 3.

Daarna komen de resultaten. Hoofdstuk 4 geeft de algemene cijfers over het buitenspelen. Hoofdstuk 5 verbindt het buitenspelen met de diverse soorten publieke ruimte, en Hoofdstuk 6 beschrijft het spelen per wijk.

In Hoofdstuk 7 koppelen we de belangrijkste vaststellingen uit het onderzoek aan de vragen die het onderzoek oproept, en aan uitdagingen voor het beleid.

Literatuurverwijzing: Meire, J. (2020). Het grote buitenspeelonderzoek: buiten spelen in de buurt geobserveerd. Mechelen: Kind & Samenleving vzw.

Omschrijving