Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het kapitaal van de prof centraal (2016)

casestudie naar de betekenissen die betrokkenen geven aan de betrokkenheid van een BVO bij een maatschappelijke activiteit

Auteur(s): Mark Wuestman

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat luidt: welke betekenissen geven betrokken actoren aan de betrokkenheid van de BVO Go Ahead Eagles bij de maatschappelijke activiteit ‘Leven als een Prof’ en hoe komt dit overeen met de na te streven doelen? De data in dit onderzoek is verkregen op basis van documentenanalyses, observaties, interviews en focusgroepen. Aanvullend hierop is een theoretisch kader opgesteld dat inzoomt op de wijze waarop er naar de verkregen data is gekeken. Onder andere middels de concepten ‘habitus’, ‘kapitaalvorming’ en het ‘veldbegrip’ van de Franse socioloog Bourdieu kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de (positie van de) ingezette prof bij de maatschappelijke activiteit ‘Leven als een Prof’ een belangrijke rol speelt in de bewustwording van een verantwoorde leefstijl bij kinderen, vandaar ‘Het kapitaal van de prof centraal’.

Literatuurverwijzing: Wuestman, M.A.J. (2016). Het kapitaal van de prof centraal: casestudie naar de betekenissen die betrokkenen geven aan de betrokkenheid van een BVO bij een maatschappelijke activiteit. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving