Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het maken van een videoclip (2) (2007)

Auteur(s): Jorg Radstake

Vakkenintegratie is een gevleugeld woord in het onderwijs. Leergebieden worden uitgedaagd of verplicht samen te werken aan vak-/leergebied overstijgende projecten. In het vorige artikel werd gestart met een voorbeeld gegeven van een samenwerking tussen LO, muziek en onderwerpen in studielessen bij het maken van een videoclip waarbij samenwerken en, afspraken maken en aan afspraken houden centraal staan bij het samen ontwerpen, uitvoeren van een dans en het maken van video-opnamen. In dit eerste artikel werd het kader geschetst waarin dit project plaatsvindt en de opdrachten die gedaan worden bij studielessen en muziek. In dit tweede artikel komt de specifieke inbreng van LO (basispas leren, dans uitbreiden, video-opname maken, beoordelen) aan de orde.

Literatuurverwijzing: Radstake, J. (2007, februari). Het maken van een videoclip (2). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 27-31)