Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het perfecte lichaam: met of zonder doping? (2022)

een kwalitatief onderzoek naar redenen van fitnessers om wel of geen doping te gebruiken

Het gebruik van middelen ter ondersteuning van fitnessprestaties, zoals eiwitshakes en voedingssupplementen, lijkt onderdeel van de hedendaagse fitnesscultuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder mensen die minimaal vier keer per week fitnessen.

Dit gebruik past in de drang van deze veelfitnessers naar betere fitnessresultaten. Zij willen een nóg groter lichaam en/of nóg meer kilo kunnen tillen. Voor sommigen is dit streven zelfs een reden om naar doping te grijpen.

Geen doping vanwege gezondheid en verslavingsrisico
Veelfitnessers die geen doping gebruiken, noemen daarvoor verschillende redenen. De meest genoemde redenen zijn dat zij:

 • gezond willen blijven;
 • het niet nodig vinden om doping te gebruiken;
 • niet afhankelijk willen zijn van doping.

Dunne lijn tussen geïnformeerde dopinggebruikers en geïnformeerde niet-dopinggebruikers
Er zijn grote verschillen in de mate waarin fitnessers geïnformeerd zijn over de werking en risico’s van doping. Goed geïnformeerde dopinggebruikers en niet-dopinggebruikers verschillen echter niet veel van elkaar. Ze streven allemaal naar een gezond lichaam en hebben kennis over beschikbare middelen.

Het verschil zit in de acceptatie van het risico op (blijvende) bijwerkingen bij het gebruik van doping. Dopinggebruikers accepteren de risico’s, terwijl deze voor veel geïnformeerde niet-dopinggebruikers een drempel vormen om te gaan gebruiken. Een ander verschil is dat dopinggebruikers vaker streven naar een extreem gespierd lichaam dan niet-dopinggebruikers.

Interviews met veelfitnessers
Voor dit onderzoek hebben we interviews gehouden met zestien veelfitnessers. Van de respondenten waren er twaalf man en vier vrouw. Negen respondenten gebruikten enkel voedingssupplementen, vier hadden in het verleden doping gebruikt en drie gebruikten doping op het moment dat wij met hen spraken.

Literatuurverwijzing: Suijlekom, A. van, Cremers, R., & Balk, L. (2022). Het perfecte lichaam: met of zonder doping?: een kwalitatief onderzoek naar redenen van fitnessers om wel of geen doping te gebruiken. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-902 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2022
 • Plaats:
  Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut
 • Collatie:
  25 p. bijl. Met lit. opg.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):