Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hockeybond spoort verenigingen aan Verklaring Omtrent Gedrag te vragen (2015)

Auteur(s): Edward Swier

Een veilig en prettig sportklimaat. Het is een groot goed, dat door menig campagne vanuit NOC*NSF en de overheid wordt benadrukt. Maar nog lang niet iedere sportbond maakt er evenveel werk van. De hockeybond KNHB heeft echter recent een belangrijke stap gezet. Per 1 juli gaat de bond een samenwerking aan met Vrijwilliger-OK, om haar verenigingen te ondersteunen bij het checken van referenties, het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de eventuele diepere screening van vrijwilligers en betaalde krachten. De KNHB wil verenigingen “ondersteunen en bijdragen aan een klimaat waarin transparantie en openheid over deze onderwerpen vanzelfsprekend zijn en blijven.” 

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF, is zeer te spreken over de samenwerking. NOC*NSF maakt sinds 1996 werk van het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Lenselink benadrukte recent in een interview voor Sport & Strategie al dat “de tijd dat clubbestuurders zich alleen konden bekommeren om ‘de aanstelling van trainers en scheidsrechters’ en ‘het onderhoud van de velden en de website’ allang voorbij is. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor alles wat er op de club gebeurt.”

Prettig sportklimaat

“Het is belangrijk dat sportclubs dus ook werken aan een veilig en prettig sportklimaat. Dit kan door preventieve maatregelen te nemen en veiligheid bespreekbaar te maken. Een goed aannamebeleid van (vrijwillige en betaalde) krachten is daarbij een belangrijk onderdeel. Hoewel het aannamebeleid onverkort de verantwoordelijkheid van een club zelf is, kan ik me voorstellen dat zij daar ondersteuning bij zoeken.” 

Er zijn overigens nog maar weinig verenigingen die nieuwe trainers, begeleiders en vrijwilligers verplicht stellen dat ze een VOG aanvragen. NOC*NSF is daar wel een groot voorstander van. “Het zijn zulk soort preventieve maatregelen waarvan we het effect in de toekomst in de cijfers terug hopen te zien.”

Vrijwilliger-OK

De hockeybond werd recent geplaagd door de affaire rond de in de kleedkamers filmende Luigi C. bij hockeyclub HGC. Dat vroeg om maatregelen. De bond is echter niet over één nacht ijs gegaan voor het met Vrijwilliger-OK in zee ging. Sinds februari werd een pilot gedaan bij onder meer Schaerweijde, Amsterdam en Gooische. “Na drie maanden wisten we beiden dat we hier mee door wilden, nu kunnen we onze samenwerking aankondigen”, aldus Teun Rohof, voormalig hockeyinternational en verantwoordelijke voor de screenings binnen de sport bij Vrijwilliger-OK. 

Vrijwilliger-OK zet screeningssoftware in die gebruikt wordt door het moederbedrijf CV-OK, dat marktleider is op het gebied van screening in het bedrijfsleven. Het bedrijft checkt, mede aan de hand van gegevens van de screeningsautoriteit Justis, zowel nieuwe als bestaande vrijwilligers en betaalde krachten binnen de vereniging. Rohof: “De uitkomsten van de screening blijven inzichtelijk voor de vrijwilliger én de vereniging. Daarmee wordt het verleden van de vrijwilliger in een stap transparanter.”  

VOG-screening

Rohof beaamt overigens dat een VOG “niet alles zegt.” Vrijwilliger-OK zorgt er dan ook voor dat tevens een Gedragscode en een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht wordt ondertekend. “Als je mensen de Gedragscode, waarin zo’n dertig regels van de club en bond staan, laat tekenen, zijn ze zich veel bewuster waar het om draait. Dat is ook het belangrijkste van deze verbintenis. Het onderwerp moet binnen je vereniging bespreekbaar worden. Screenen is niet direct een must, het is een logisch vervolg.” Vrijwilliger-OK adviseert verenigingen de VOG-screening na twee jaar opnieuw uit te voeren. “Je moet geen schijnveiligheid creëren. Zaken als deze moeten bespreekbaar worden én blijven.”

Als je mensen de Gedragscode, waarin zo’n dertig regels van de club en bond staan, laat tekenen, zijn ze zich veel bewuster waar het om draait. – Rohof

KNHB-directeur Erik Gerritsen heeft de verwachting “dat de samenwerking met Vrijwilliger-OK meehelpt om een klimaat te behouden waarin je je thuis voelt en je kinderen in goede handen zijn.” De KNHB betaalt de licentiekosten en de hockeyclubs betalen negen euro per screening per vrijwilliger.

Vrijwilliger-OK heeft vooralsnog alleen met de hockeybond een contract. Er zijn gesprekken met andere bonden. “We merken dat er veel interesse is naar de uitkomsten van de pilot. Binnenkort gaan we ook weer met NOC*NSF om tafel.” Rohof hoopt de screening ook voor andere bonden te kunnen gaan benutten. “De kennis is er, de software ook. Die kunnen we snel uitrollen. Maar het is belangrijker dat het goed dan snel gebeurt.”

Literatuurverwijzing: Swier, E. (2015). Hockeybond spoort verenigingen aan Verklaring Omtrent Gedrag te vragen.

Omschrijving