Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoe ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan inclusie van mensen met een beperking in de sport (2022)

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de ‘inclusie’ van mensen met een beperking in de sport. De auteurs van dit artikel, verschenen in het vaktijdschrift Sport & Strategie van juli 2022, merken op dat de ervaringsdeskundigheid van de sporter met de beperking nog niet altijd wordt ingezet.

Dat is jammer, want in sportonderzoek draagt ervaringsdeskundigheid bij aan een betere afstemming tussen het onderzoek en de geleefde ervaringen. Een gelijkwaardige en inclusieve dialoog aangaan op basis van ervaringsdeskundigheid is een belangrijke stap in de richting van een inclusieve sportwereld, concluderen de auteurs.

Literatuurverwijzing: Hiemstra, M., Jonge, M. de, & Lindert, C. van (2022, juli). Hoe ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan inclusie van mensen met een beperking in de sport. Sport & Strategie 16 (pp. 30-31)

Omschrijving