Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Horizontaal organiseren (2013)

horizontaal en procesgericht denken, construeren, besturen en samenwerken

In dit boek worden de verbanden uitgelegd tussen onderwerpen als functiedenken, procesmanagement, kwaliteit en procesgericht werken, Six Sigma, lean management, verkokering, horizontalisering, sociale dynamiek en dienend leiderschap. Ook wordt getoond wat procesgericht werken kan opleveren: een gestroomlijnde operatie, goed functionerende procesteams, een geïntegreerde procesarchitectuur, krachtige sociale netwerken en een verantwoorde onderneming.

Literatuurverwijzing: Bakker, R.J.M., & Hardjono, T.W. (2013). Horizontaal organiseren: horizontaal en procesgericht denken, construeren, besturen en samenwerken. Deventer: Kluwer.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MANA-0153 Uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving