Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Impuls voor energiebesparing bij sportverenigingen (2015)

De meest voorkomende voorzieningen zijn de hoog rendement verwarmingsketel, isolatie en isolerende beglazing. Toch geeft slechts één op de twintig verenigingen aan dat ze al zoveel op dit gebied hebben gedaan, dat de nieuwe subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen voor hen geen zin heeft. Een derde van de verenigingen geeft aan zeker gebruik te willen maken van de nieuwe subsidieregeling en tien procent heeft daarvoor al concrete plannen klaarliggen.

Sportverenigingen kunnen dit jaar de ecotaks voor het laatst terugvragen. Vanaf 2016 kunnen sportverenigingen en sportstichtingen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen (zoals isolatie, zonnepanelen, LED-verlichting). Het Mulier Instituut heeft de verenigingen in zijn Verenigingspanel gevraagd of ze gebruik maken van de mogelijkheid om de ecotaks terug te vragen en hoe ze tegenover de nieuwe subsidieregeling staan.

Bijna de helft van de sportverenigingen (43%) die daarvoor in aanmerking komt, vraagt jaarlijks de ecotaks terug, de belasting op hun energierekening. Dit komt neer op ruim 6.000 verenigingen. Deze verenigingen krijgen gemiddeld €1.400,- energiebelasting terug. Dit is gemiddeld één procent van hun totale begroting.

Een reden dat verenigingen geen gebruik hebben gemaakt van de teruggaveregeling kan gelegen zijn in het feit dat de exploitatie van het sportcomplex en/of de kantine niet in eigen beheer is, maar bij een stichting of commerciële partij is ondergebracht die niet in aanmerking komt voor teruggave van de ecotaks. De nieuwe subsidieregeling staat wel open voor exploitatiestichtingen. Voor sommige maatregelen (installatie zonnepanelen, LED-verlichting langs velden) zijn forse investeringen nodig, met terugverdientijden van acht tot dertien jaar. Onderdeel van de subsidieregeling is een mogelijkheid tot borgstelling, waarmee tegen een aantrekkelijk tarief geld kan worden geleend bij een bank.

Download

Meer informatie

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der, Kalmthout, J. van, & Mulier Instituut (2015). Impuls voor energiebesparing bij sportverenigingen.

Omschrijving