Spring naar content
Terug naar de kennisbank

In hoeverre beïnvloedt lichamelijke activiteit het innovatieklimaat binnen Setpoint Integrated Solutions? (2014)

Het doel van deze bachelorscriptie aan de HAN was om aanbevelingen te doen op het gebied van integrale gezondheid, door op basis van praktijkonderzoek aan te tonen in hoeverre lichamelijke activiteit invloed heeft op het innovatieklimaat. Daarnaast is de lichamelijke activiteit en beweegbehoefte van het personeel in kaart gebracht. Het huidige onderzoek heeft geen relatie aangetoond tussen de aspecten lichamelijke activiteit en het innovatieklimaat. Ook relaties tussen de aspecten van zowel de afhankelijke variabele als onafhankelijke variabele zijn binnen dit onderzoek niet ontdekt.

Literatuurverwijzing: Geurds, S., & Rooijakkers, T. (2014). In hoeverre beïnvloedt lichamelijke activiteit het innovatieklimaat binnen Setpoint Integrated Solutions?. NIjmegen:

Omschrijving