Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Informele sportgroepen, een bedreiging? (2016)

onderzoek naar de betekenis van informele sportgroepen in relatie tot de georganiseerde sport

Auteur(s): Jos van Schijndel

De sport is ontstaan en lange tijd grotendeels ontwikkeld in het kader van verenigingen. Sport wordt in de hedendaagse samenleving echter ook op vele andere manieren beoefend, de vereniging is niet meer de enige organisatievorm voor sporters. Dit onderzoek geeft in de eerste plaats inzicht in welke betekenis sporters binnen een informele groep toekennen aan hun vrijwillige associatie en in hoeverre deze opvattingen verschillen ten opzichte van de betekenis die zij toekennen aan de georganiseerde sport. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in hoe informele groepen zichzelf organiseren en ontwikkelen. En hoe dit zich verhoudt tot de georganiseerde sport.

Literatuurverwijzing: Schijndel, J.M.A. van (2016). Informele sportgroepen, een bedreiging?: onderzoek naar de betekenis van informele sportgroepen in relatie tot de georganiseerde sport. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving