Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Integrale zorg in de buurt (2012)

meer gezondheidsresultaat per euro, samenvatting

Dit rapport analyseert wat nodig is om ‘integrale zorg in de buurt’ te realiseren. NYFER concludeert dat de zorgsector in zijn huidige inrichting, organisatie en financiering onvoldoende opgewassen tegen de uitdagingen voor de toekomst. NYFER pleit voor een paradigmashift (van zz naar gg), het centraal stellen van de zorgvrager, een organisatorische versterking en verandering in de financiering.

Literatuurverwijzing: Berenschot, L., & Geest, L. van der (2012). Integrale zorg in de buurt: meer gezondheidsresultaat per euro, samenvatting. Utrecht: NYFER.

Omschrijving