Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Interactie en sport: een passende match? (2014)

een onderzoek naar het effect van sociale interactie in en via sportapplicaties op de sportmotivatie en de invloed van het sportief zelfbeeld daarop

Auteur(s): Jesse Verdellen

Sporten is een belangrijk onderdeel van iemands leven. Hetzelfde geldt langzamerhand steeds meer voor mobiele (sport)applicaties en sociale media. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar hoe deze factoren samenhangen en bovendien ook wat de rol van het sportief zelfbeeld daarin is. In dit onderzoek hebben er 122 respondenten deelgenomen aan een experiment, waarin zij keken naar een filmpje en screenshots van een sportapplicatie. De experimentele conditie bevatte de mogelijkheid tot sociale interactie. Na de stimulus moesten de respondenten een vragenlijst invullen die de sportmotivatie (opgedeeld in ‘Intrinsieke motivatie’, ‘Extrinsieke motivatie’ en ‘Algehele motivatie’) moest meten. Uit de resultaten bleek dat sociale interactie in en via sportapplicaties geen significant effect heeft op de intrinsieke en extrinsieke motivatie. Dat houdt dus in dat de algehele sportmotivatie niet afhangt van de mogelijkheid tot sociale interactie in en via een sportapplicatie. Daarnaast is gebleken dat het sportief zelfbeeld ook geen invloed heeft op het eerder genoemde effect.

Literatuurverwijzing: Verdellen, J. (2014). Interactie en sport: een passende match?: een onderzoek naar het effect van sociale interactie in en via sportapplicaties op de sportmotivatie en de invloed van het sportief zelfbeeld daarop. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving