Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Interactie tussen trainer en kind nader bekeken (2014)

hoe creëer je als trainer/coach een sociaal veilig, stimulerend en ontwikkelingsgericht sportklimaat?

Het onderzoek Trainer-kind INterACTIE is uitgevoerd voor het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK). VSK is het programma van NOC*NSF en sportbonden om tot en met 2016 gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in de sport tegen te gaan. Het onderzoek biedt concrete handvatten voor de rol van de trainer/coach in het bevorderen van een veiliger sportklimaat. Binnen het programma VSK krijgen uitkomsten van dit onderzoek hun weerslag in de opleidingen voor opleiders en in het bijscholingsaanbod voor trainers/coaches. Daarnaast worden de uitkomsten gekoppeld aan de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Om de uitkomsten een vaste plek te geven binnen sportkaderopleidingen.

Literatuurverwijzing: Hilhorst, J., Steenbergen, J., & Schipper-van Veldhoven, N.H.M.J. (2014). Interactie tussen trainer en kind nader bekeken: hoe creëer je als trainer/coach een sociaal veilig, stimulerend en ontwikkelingsgericht sportklimaat?. BlackboxPublishers.

Omschrijving