Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg (2015)

bezoekers- en deelnemersprofiel, waardering en imago, sociale impact en economische impact

Op 20, 21 en 22 november vond de 57e editie plaats van de Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg in de Oude Warande in Tilburg. De organisatie en het lectoraat Sportbusiness van de Fontys Economische Hogeschool Tilburg besloten in 2013 samen tot een onderzoek naar het profiel, de waardering en de sociale, economische en promotionele impact van de Warandeloop. Het onderhavige onderzoek is vergelijkbaar met dat van 2013 zodat vergelijkingen mogelijk zijn. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). Van de bezoekers en deelnemers, meer mannen dan vrouwen, was het merendeel (rond 60%) afkomstig van buiten Tilburg. Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de bezoekers en deelnemers trots is op het feit dat Tilburg de stad is waar de Warandeloop is gehouden. Verder denken veel respondenten dat de Warandeloop goed is voor het imago van Tilburg. Verder blijkt dat veel bezoekers en deelnemers saamhorigheid ervaren tijdens het evenement. Ten aanzien van leefstijl en vitaliteit komt evenals in 2013 een minder scherp positief effect naar voren. 

Literatuurverwijzing: Heuvel, M. van den, & Kersemaekers, B. (2015). Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg: bezoekers- en deelnemersprofiel, waardering en imago, sociale impact en economische impact. Tilburg: Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

Omschrijving