Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Internationalisering op de Montessori High School (2018)

Auteur(s): Sake Swart

Bij internationalisering kun je denken aan allerlei zaken. Veelal gaat het om uitwisselingen op een bepaald gebied als sport, drama of dans. Door elkaar op die vlakken te ontmoeten en samen te werken, ontstaan mooie contacten. Toch zien we een verandering. Hoe doen ze dat op Montessori High?

Literatuurverwijzing: Swart, S. (2018, januari). Internationalisering op de Montessori High School.

Omschrijving