Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inventarisatie aanvullende maatregelen Nationaal Preventieakkoord (2021)

mogelijke vervolgstappen richting de ambities voor 2040

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten, met daarin afspraken om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Het RIVM schatte toen in dat de afspraken niet genoeg zijn om in 2040 de ambities voor problematisch alcoholgebruik en overgewicht te halen. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM onderzocht welke extra maatregelen ingezet kunnen worden om problematisch alcoholgebruik en overgewicht verder te verminderen. Het heeft hiervoor literatuuronderzoek gedaan en geïnventariseerd welke maatregelen volgens experts impact hebben. Op basis daarvan is voor zowel problematisch alcoholgebruik als overgewicht een top 10 van maatregelen gemaakt.

Literatuurverwijzing: Giessen, A. van, Douma, E., Kuijpers, T., Nawijn, E., & Gestel, I. van (2021). Inventarisatie aanvullende maatregelen Nationaal Preventieakkoord: mogelijke vervolgstappen richting de ambities voor 2040. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving