Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inventarisatie belemmeringen wet- en regelgeving sport bewegen in de buurt (2011)

startdocument taskforce

Voor de Taskforce Belemmeringen Sport Bewegen in de Buurt inventariseerde DSP-groep de belangrijkste belemmeringen in wet- en regelgeving in zowel de sportsector zelf, alsmede belemmeringen die kansrijke verbindingen tussen sport en andere sectoren (zorg, welzijn, onderwijs, bedrijfsleven) in de weg staan. De inventarisatie is geconcentreerd op wet- en regelgeving die optimale inzet en gebruik van respectievelijk lokale mankracht en accommodatie belemmert en is gebruikt als startdocument voor de Taskforce. De belemmeringen zijn opgedeeld in drie categorieën: personeel, ruimte en financiën. In de categorie personeel gaat het met name om kwalificatie-eisen van personeel. Doordat er nieuwe verbindingen ontstaan en/of worden gelegd, ontstaan er belemmeringen rondom de kwalificaties van het personeel, zeker waar het gaat om het werken met kinderen. In de categorie ruimte worden belemmeringen beschreven rondom multifunctioneel gebruik van en toegang tot (sport)accommodaties en vervoer. De categorie financiën was het grootst; daar gaat het met name om belemmeringen aangaande btw-regelingen, subsidievoorwaarden en vergoedingen. Een aantal (op stapel staande) veranderingen zorgen voor onduidelijkheid en hebben wellicht grote gevolgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Sportbesluit en de Werkkostenregeling. Wet- en regelgeving vormt soms een belemmering, maar voor de echt gemotiveerde partijen is het geen reden om niet tot een kansrijke verbinding te komen. Naast wet- en regelgeving zijn er vaak andere zaken die aandacht vergen, zeker als er nieuwe verbindingen ontstaan tussen organisaties en sectoren die voorheen niet met elkaar samenwerkten. Het gaat om werkafspraken, financiële constructies, cultuurverschillen, automatiseringsvraagstukken en dergelijke.

Literatuurverwijzing: Groot, M. de, & Kleuver, J. de (2011). Inventarisatie belemmeringen wet- en regelgeving sport bewegen in de buurt: startdocument taskforce. Amsterdam: DSP Groep BV.

Omschrijving