Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inventarisatie beweegrichtlijnen (2004)

In opdracht van NISB heeft TNO-PG, Bewegen Gezondheid een inventarisatie uitgevoerd van de beweegadviezen voor mensen met een chronische aandoening binnen (para)medische richtlijnen. Dit rapport is een verslag van de bevindingen.

Het bevat:

  • een overzicht van instanties die (para)medische richtlijnen uitgeven waarin aandacht wordt besteed aan bewegen; 
  • een overzicht van relevante richtlijnen (voor diabetes mellitus, astma/COPD, artrose, reumatoïde artritis, chronische lage rugklachten, coronaire hartziekten, CVA, ziekte van Parkinson) waarin bewegen als wezenlijk onderdeel is opgenomen;
  • een beschrijving van de inhoud van de beweegadviezen; 
  • een overzicht van de beweegadviezen per aandoening; 
  • een eerste aanzet tot een concept beoordelingslijst van de beweegadviezen.
Literatuurverwijzing: Jongert, M.W.A., Pronk, M.G., Chorus, A.M.J., & Hopman-Rock, M. (2004). Inventarisatie beweegrichtlijnen. Leiden: TNO Bewegen en Gezondheid.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving