Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Investeer en bouw mee aan sport! (2018)

input voor verkiezingsprogramma's Provinciale Statenverkiezingen Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Organisatie(s): NOC*NSF

Deze publicatie geeft input voor de op te stellen verkiezingsprogramma’s.

Literatuurverwijzing: NOC*NSF (2018). Investeer en bouw mee aan sport!: input voor verkiezingsprogramma's Provinciale Statenverkiezingen Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving