Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inzet van sport en bewegen voor maatschappelijke impact (2016)

Vrijwel alle ministeries benutten sport en bewegen in meer of mindere mate voor maatschappelijke doelen. Ook gemeenten zette sport en bewegen in voor verschillende beleidsdoelen. De decentralisaties in het sociale domein versterken deze ontwikkeling. Intersectorale samenwerking biedt verdere kansen.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2016). Inzet van sport en bewegen voor maatschappelijke impact. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving