Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inzicht in stimuleringsregelingen ter bevordering van de zwemvaardigheid (2018)

monitor gemeenten 2018

In Nederland zijn ouders zelf verantwoordelijk voor de zwemvaardigheid van hun kinderen. De Nederlandse overheden hebben echter mogelijkheden om de zwemvaardigheid te stimuleren.

Dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut, valt binnen het project NL Zwemveilig. Het project NL Zwemveilig is een initiatief van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en wordt mede gefinancierd door het ministerie van VWS.

Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op de regelingen die gemeenten inzetten om de zwemvaardigheid te verhogen. Niet alleen meer inzicht op welke regelingen dit zijn, maar ook inzicht in het aantal gemeenten dat gebruikmaakt van deze regelingen en hoe deze regelingen worden ingezet zijn doel van dit onderzoek.

Voor dit onderzoek is ten eerste een deskstudie uitgevoerd naar de verschillende stimuleringsregelingen die in Nederland worden ingezet. Vervolgens is een online vragenlijst opgesteld die via het panel van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is uitgezet onder alle gemeenten in Nederland. In totaal hebben 381 gemeenten de vragenlijst ontvangen; 163 gemeenten hebben de vragenlijst ingevuld (42% respons).

Literatuurverwijzing: Floor, C., & Brouwer, L. (2018). Inzicht in stimuleringsregelingen ter bevordering van de zwemvaardigheid: monitor gemeenten 2018. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0022 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-602 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving