Spring naar content
Terug naar de kennisbank

It lûd fan Fryslân (2017)

vrijwilligers bij sportverenigingen

In deze publicatie zoomen het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en Sport Fryslân op basis van gegevens uit de Friese Sportverenigingsmonitor in op het thema vrijwilligers. Hoe gaat het met de vrijwilligers bij sportverenigingen in Fryslân in veranderende omstandigheden? Wat kunnen de sportverenigingen doen om meer vrijwilligers te werven en te behouden? Daarnaast zijn er drie bestuursleden van Friese sportverenigingen bevraagd naar hun ervaringen met vrijwilligers.

Literatuurverwijzing: Hoekstra, S., Bosma, L., Woudstra, Y., & Roos, F. de (2017). It lûd fan Fryslân: vrijwilligers bij sportverenigingen. Leeuwarden: Fries Sociaal Planbureau.

Omschrijving