Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Jaarboek sport (2005)

beleid en onderzoek, editie 2004

Vierde editie van een periodiek naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in beleidsontwikkelingen en onderzoeksbevindingen op sportgebied. Het schetst de meest opmerkelijke trends en ontwikkelingen van 2004 en geeft een overzicht van publicaties en projecten in de sfeer van sportbeleid en -onderzoek.

Literatuurverwijzing: Janssens, J., Nuijten, S., & Rijnen, B. (2005). Jaarboek sport: beleid en onderzoek, editie 2004. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO VWSB-022-004 Beschikbaar
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0020-04 Beschikbaar
Mulier instituut SPBELE-0004-1 Beschikbaar
Mulier instituut SPBELE-0004-2 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B37 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving