Spring naar content
Terug naar de kennisbank

JGZ richtlijn motorische ontwikkeling (2019)

signalering, monitoring, preventie en toeleiding naar nadere diagnostiek en behandeling

Voor de fysieke en psychosociale ontwikkeling van een kind is een normale motorische ontwikkeling van belang. Dit draagt bij aan een actieve leefstijl (en vice versa). Deze richtlijn biedt kennis en praktische handvatten voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) over monitoring, preventie, signalering, advisering en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen.

Literatuurverwijzing: Kroon, M.L.A. de, Best, J. de, Wierike, S.C.M. te, & Lanting, C. (2019). JGZ richtlijn motorische ontwikkeling: signalering, monitoring, preventie en toeleiding naar nadere diagnostiek en behandeling. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg NCJ.

Omschrijving